Pärnu vabatahtlike merepäästjaid toetati veeohutusalase ennetustöö läbiviimist hõlbustavate vahenditega.

Seltsi 2016 aasta navigatsioonihooaeg on alanud tõeliselt edukalt! Lisaks uuele päästetöödeks soetatavale alusele on nüüd vabatahtlikel ka võimalus KOP 2016 meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuse arendamist toetava projekti raames soetada vahendeid veeohutusalaste ennetustööde läbiviimiseks. Projekti nimi: Turvaliselt näoga mere poole – veeohutusalase ennetustöö tagamine kogukonnas. Projekti periood: 1.04.2016 –…

Pärnu vabatahtlikud merepäästjad saavad päästetöödeks uue aluse

Tänu 2016 aasta KÜSK vabaühenduste arenguhüppe toetusele saab Pärnu Lahe Merepääste Selts endale uue hingamise, sest projektitoetus võimaldab soetada meie vabatahtlikele merepäästjatele merepäästetööde teostamiseks sobilikuma aluse. Pärnu Lahe Merepääste Selts teeb tihedat koostööd Politsei - ja Piirivalveametiga, osaledes koos merepääste töödes nii inimelude päästmisel, inimeste otsimisel veekogudest kui teostades varapäästmist…