Pärnu vabatahtlike merepäästjaid toetati veeohutusalase ennetustöö läbiviimist hõlbustavate vahenditega.

Seltsi 2016 aasta navigatsioonihooaeg on alanud tõeliselt edukalt! Lisaks uuele päästetöödeks soetatavale alusele on nüüd vabatahtlikel ka võimalus KOP 2016 meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuse arendamist toetava projekti raames soetada vahendeid veeohutusalaste ennetustööde läbiviimiseks.

Projekti nimi: Turvaliselt näoga mere poole – veeohutusalase ennetustöö tagamine kogukonnas.

Projekti periood: 1.04.2016 – 1.02.2017

Projekti eesmärk: Pärnu Lahe Merepääste Seltsi ennetustegevuse plaani koostamine ja vahendite soetamine ennetustegevuse läbi viimiseks, tõstmaks kogukonna veeohutusalast teadmist ja tegutsemist õnnetusjuhtumite korral vees või jääl.

Projekti lühikokkuvõte: Projekti käigus soetatakse Seltsile kokkupandav laud, toolid ja EasyUP telk millele trükitakse Seltsi sümboolika, mis annab võimaluse osaleda sellega kogukonnale suunatud sündmustel iga ilmaga, kus Selts hakkab läbi viima erinevat veeohutusalast ennetustööd tõstmaks inimeste teadlikust ja oskust veeohutusalaselt ning tutvustab ja propageerib vabatahtlike merepäästjate tegevust. Projekti käigus soetatud diiselpuhur võimaldab külmemates oludes viia läbi ennetustöö praktilisi õppusi veekogu vahetusläheduses, kus valmistatakse ette kuivülikondadega või sukeldumisvarustusega vette minekut, mille käigus mängitakse läbi mõni konkreetne õnnetusjuhtum. Korrektse Seltsi sümboolikaga esitlustelgi ja vahendite kasutamine tõstab ka vabatahtlike merepäästjate motivatsiooni ennetustegevuste läbi viimisel, kuna see parandab töötingimusi ning lisaks mõjub esinduslik väljapanek ja merepääste tutvustamine kogukonnale merepääste usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust tõstvalt, mis on otseselt seotud ka rahva turvatunde tõstmisega. Projekti käigus luuakse erinevad ennetustegevuse kavad, mida rakendatakse projektiperioodil ennetustöö läbiviimisel seitsmel kogukonnale suunatud suuremal üritusel või messil.