Pärnu vabatahtlikud merepäästjad saavad päästetöödeks uue aluse

Pärnu vabatahtlikud merepäästjad saavad päästetöödeks uue aluse

Tänu 2016 aasta KÜSK vabaühenduste arenguhüppe toetusele saab Pärnu Lahe Merepääste Selts endale uue hingamise, sest projektitoetus võimaldab soetada meie vabatahtlikele merepäästjatele merepäästetööde teostamiseks sobilikuma aluse.

Pärnu Lahe Merepääste Selts teeb tihedat koostööd Politsei – ja Piirivalveametiga, osaledes koos merepääste töödes nii inimelude päästmisel, inimeste otsimisel veekogudest kui teostades varapäästmist veekogudel. Seni kasutuses olnud ja armsaks saanud väikelaeva Elsa asemel hakatakse sellest suvest alates päästetöödel kasutama tunduvalt suuremat, ruumikamat ja ilmastikukindlamat väikelaeva Vilma, mis on paljudele juba Pärnu sadamas tuttav alus. Väikelaev Vilma võimaldab päästetöödele kaasa võtta korraga rohkem päästjaid ning loob neile väljasõidul olles paremad päästetingimused.  Aluse paremad tehnilised omadused aitavad tõsta ka seltsi merepäästjate reageerimiskiirust.

PLMS KÜSK arenguhüppe projektiinfo

Projekti nimi: “Merepääste võimekuse tõstmine Pärnu lahel ja jõel”.

Elluviimise aeg: 01.05.2016 – 31.05.2017

Projekti eesmärk:  Tõsta veekogudel liikumise turvalisuse taset parandades Pärnu Lahe Merepääste Seltsi päästesuutlikust ja tegevusvõimekust päästelaevaks sobiliku aluse soetamise näol.

KÜSK toetussumma: 8 621,05 €

Kysk_logo

 

Rohkem infot KÜSK toetatud projektide kohta leiate siit.

Foto: Gertrud Alatare (Pärnu Postimees)