Meist lähemalt

parnusar

 

Ametlik info:

Pärnu Lahe Merepääste Selts (PLMS) on asutatud 2009 aastal ning Seltsi primaarseks eesmärgiks on turvalisuse tagamine Pärnu lahes, rannikualadel ja sinna suubuvatel siseveekogudel. Lisaeesmärkidena on veesõidu- ja merehuviliste inimeste ühendamine ja nii keskkonnalise, kui ka kultuurilise heakorra propageerimine Eesti vetes ning rannikualadel.

Seltsi põhitegevusteks on merepäästetööd, mis hõlmab endas elupääste, varapääste ning reostustõrje ja keskkonnakaitselist tegevust. Lisategevusteks on vetelpääste, veeohutuse ja veesõidu teadlikuse kasvu suurendamine läbi ennetustegevuste ja koolituste. Peamiselt on tegevused suunatud Pärnu ja Liivi lahe vesikonnale.

Seltsil on liikmeid 20, kellest 4 on merepääste koolitaja kvalifikatsiooniga, 8 teise astme merepäästjat ja 4 esimese astme merepäästjat.

Pärnu Lahe Merepääste Seltsi MISSIOON on vastavalt oma põhikirjale tagada turvalisus oma reageerimisalas ning olla arvestatav partner riigile. Seltsi VISIOON on saavutada kindel ja tugev positsioon merepäästevaldkonnas. PLMS järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Dokumentatsioon:

Asutamisest tänapäevani:

Asutamine: Nii nagu ülalpool kirja panduna, on Selts asutatud 2009 aasta oktoobris. Pärnu Lahe Meepääste Seltsi algus sai aga väga eestlaslikult – saunast! Just kuumal saunalaval kõiksugu tähtsaid asju arutades, leidis merehuvilistest sõpruskond, et teeks ühe mereklubi – MTÜ kuhu alla saab koondada ühise huviga inimesi, aidates kogukonnale kaasa merekultuuri tutvustamisele nii ohutuse, kui ka traditsioonide mõistes. Saatuse tahtel oli aga samal ajal Eestis tõusvaks trendiks saamas vabatahtliku merepääste temaatika. Mõned päevad hiljem saigi selgeks, et just Pärnus ongi vaja selle üleriigilise trendiga kaasa minna. Asjakohased ja huvitatud inimesed olemas, tahtmine samuti – nii ta asutatud saigi. Asutajaliikmeteks olid Norman Talson, Ivar Kaldasaun ja Vello Selter,

Nimesaaga: Asutamisavaldus sai tehtud nimega “Pärnu Merepääste”, mis aga registripidaja poolt kiirelt tagasi lükati, kuna sarnase nimega  mittetulundusühing on juba olemas – “Pärnumaa Merepääste”. Tegu on vabatahtlikega Varbla vallast, Paatsalu külast – http://www.parnumaasar.ee/. Vaadates merekaarti ja mõeldes nimele, mis väljendaks ka meie põhitegevusala, koos tegevuspiirkonnaga, sündiski Pärnu Lahe Merepääste Selts! (PLMS)

Katusorganisatsioon ja projektid: Asutamisele järgnev aasta algas tormilise kiirusega, kus selts oli üheks asutajaliikmeks vabatahtliku merepääste katusorganisatsiooni loomisel – Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste MTÜ. Saades kontakti ja tutvusi teiste merepäästeühingutega üle riigi, kaasati ka PLMS rahvusvahelisse ja juba käimasolevasse projekti VOMARE (Voluntary Maritime Rescue 2008-2011). See andis seltsile tugeva põhja ja alustala merepääste baasteadmiste omandamisel. Järgmine projekt oli VOSABASE (Volunteer Safety for Baltic Sea 2011-2013). PLMS oli üks pilootühingust ning antud projekt andis hindamatuid rahvusvahelisi koolitus- ja õppimiskogemusi ning toetas ka seltsi varustuse/tehnika soetamist ning renoveerimist.

Esimene veesõiduk: 2011 aasta november oli eriline seltsile, kui ka kogu vabatahtlikule merepäästele kogu eestis. Esmakordse pretsedendina võõrandas Politsei- ja Piirivalveamet tasuta aluse. Selleks oli 1936 aastal Turkus ehitatud ja 1994 aastast alates Piirivalvet teenendanud PVK-023. Haapsalu kordoni sadamast sõit uude kodusadamasse Pärnusse kestis 16 tundi. 2013 läbis paat meie käe all renoveerimiskuuri ning sai ka eakohase nime “Elsa”. Ristitütreks uue nime panekul ja veeskamisel oli Karita. Täna on “Elsa” Pärnu sadama vanim veesõiduk 🙂

Meie logo: Pidades lugu nii traditsioonidest, kui ka ajaloost, siis logole on kirjutatud “Pernau” – Eesti Wabariigi aegu levinud saksapärane Pärnu nimetus. SAR on mõistagi rahvusvaheline lühend “Search and Rescue”. Lind, kes seltsi logo kaunistab, on Randtiir. Viimane on levinuim Pärnu lahe rändlind.

Liikmed: Seltsi liikmed on ühtlasi ka seltsi meeskond. Liikmed ongi vabatahtliku organisatsiooni alustala, sest igaühel on oma panus ja selts on täpselt selline, nagu liige selle kujundab. Meie meeskonnaga saab lähemat tutvust teha eraldi lehel -> Meeskond

 

 


 

 

Comments are closed.