Teenused

Pärnu Lahe Merepääste Selts pakub mitmeid teenuseid. Ka vabatahtliku merepääste teostamine on otsene rahaline kulu ning seega ei ole sõnaühend “vabatahtlik” võrdeline sõnaga “tasuta”. Vabatahtlikkus tähendab seda, et teenuseid osutatakse vabast tahtest ning isikuliselt meie liikmed sellest tulu ei saa. Küll aga ei maksa eeldada, et vabatahtlik oma rahakotiga katab abistamisele minevad kulud. Merepääste – olgu selleks elupääste, varapääste või reostustõrje – on väga kulukas. Kasutatav tehnika ja vahendid on kallid, amortiseeruvad  ja nende ülalpidamine ning käigushoidmine nõuab raha. Merepäästesündmustel kannab kulud teatud juhtudel meie lepingupartner Politsei- ja Piirivalveamet. Kõik muud teenused on aga teenuse tellijaga kokkuleppehinnas.

Meie poolt pakutavate teenuste nimekiri:

  • Elupääste (pinnaltpääste, otsingud, jäältpääste, esmaabi)
  • Varapääste (pukseerimine, tehniline abi)
  • Reostustõrje (reostuse lokaliseerimine)
  • Allveetööd (allveeotsingud + külgvaate sonar, esemete/inimeste väljatoomine jm.)
  • Ürituste turvalisuse tagamine (vetelpääste)
  • Veeohutusalased koolitused
  • Ennetustöö
  • Inimeste transport
  • Varustuse transport
  • Paadihaagise rent (kerghaagis – <5m paadile)